Rodný list licence

Rodný list licence je dokument, který obsahuje veškerá potřebná data pro prokázání splnění všech náležitosti legálního převodu licencí.

Obsahuje identifikaci převodu, nacionále převodce i nabyvatele, identifikaci licence a jejího původního vlastníka, produktový klíč. Tento dokument je také uložen v rámci dokumentace každého převodu licence na Software Trading Platform™.


rodny_list