Podmínky ochrany osobních údajů

Výňatek z Všeobecných obchodních podmínek:

Ochrana osobních údajů

 1. 1. Definice

  1. Osobní údaje – jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou osobu, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby;
  2. Zpracováním – se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je sběr, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením;
  3. Správce – znamená společnost;
  4. Zástupcem správce je Mgr. Martin Predný e-mail: m.predny @ prednyslm.eu;
  5. Zpracovatel – znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;
  6. Souhlas subjektu údajů – znamená jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým prostřednictvím prohlášení nebo jasným kladným opatřením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho nebo jí;
  7. Příslušné právní a správní předpisy – znamenají NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecný předpis o ochraně údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů;
 2. 2. Práva a povinnosti stran

  1. Společnost zpracovává Osobní identifikační údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, kontaktní informace atd.), Fakturační údaje (podrobnosti o účtu, platební údaje), informace o společnosti (DIČ, jméno, adresa). Poskytnutí vašich osobních údajů subjektem údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy se společností. Subjekt údajů odpovídá za pravdivost a správnost všech osobních údajů.
  2. Využitím našich služeb a uzavřením smluvního vztahu se společností dáváte společnosti výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Váš souhlas umožňuje společnosti používat vaše osobní údaje pro analytické, marketingové a personalizační účely, a proto je společnost oprávněna sdílet vaše data s partnery poskytujícími takové služby pro společnost.
  3. Zpracování osobních údajů subjektu údajů se provádí s maximálním ohledem na zásady definované příslušnými zákony a předpisy, zejména pokud jde o to, že se osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávají zákonně, spravedlivě a transparentně. Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí mimo EU. Společnost může poskytnout osobní údaje třetí straně bez dalšího souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; pro marketingové účely; pro statistické účely; za splnění zákonné povinnosti. Právní základ pro zpracování osobních údajů je Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR); Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR); Dodržování zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR). Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů budou Společnost, její dodavatelé a poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů. Společnost zpracovává vaše osobní údaje po nezbytnou dobu k plnění smlouvy a splnění zákonných povinností. Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz či omezení zpracování týkající se subjektu údajů nebo proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost. s dohledem.

 

Cookies

 1. 1. Co je to cookie

  1. Soubor cookie je malý soubor, který webové stránky odešlou do vašeho prohlížeče. Použitím cookies mohou webové stránky ukládat informace o vaší návštěvě, například jazykovou verzi webu, váš nákup atd. Používání cookies může zlepšit vaše zkušenosti s webem společnosti tím, že přizpůsobí její obsah vašim potřebám a preferencím. Cookies používají téměř všechny webové stránky na internetu, protože mají zásadní roli při vytváření příjemnějších zážitků pro uživatele webových stránek.
 2. 2. Druhy cookies

  1. Soubory typu session cookie jsou dočasné soubory cookie, které umožňují webové stránce zapamatovat si vaše online aktivity po dobu, kdy si prohlížíte web. Bez nich nebude web schopen sledovat vaši historii prohlížení a při každém kliknutí na web se s vámi bude zacházet jako s novým návštěvníkem. Soubory session cookie vyprší, jakmile zavřete prohlížeč.
  2. Trvalé soubory cookie umožňují, aby si web zapamatoval vaše zařízení a vaše preference
 3. 3. Použití cookies

  1. V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. Č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bychom vás rádi informovali, že naše webové stránky používají pro své činnosti soubory cookie, takže vaše soubory cookie, včetně trvalých spolupodílení, zpracováváme. Používáním tohoto webu souhlasíte s výše uvedeným. Tento souhlas se uděluje na 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookie. Možná budete moci ručně smazat, blokovat nebo úplně zakázat používání cookies v nastavení vašeho prohlížeče. Další informace získáte pomocí internetového prohlížeče.
 4. 4. Účel použití cookies

  1. Web používá cookies pro svou funkčnost, personalizaci obsahu a reklamy a analýzu využití webu. Sdílíme informace o tom, jak používáte náš web, s našimi partnery v oblasti sociálních médií, inzerce a analytiky. S výjimkou účelu uvedeného v předchozím odstavci používáme cookies pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 5. 5. Souhlas kupujícího

  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.