Druhy licencí

Licence je právo k použití softwaru. Na trhu se však licence k jednomu softwaru vyskytuje hned v několika distribučních programech. Každý z těchto distribučních programů má svá pravidla, kterými se řídí možnost užití daného softwaru, jeho uvedení na trh (první prodej) nebo možnost přeprodání daného softwaru jako použitého. Nutno podotknout, že převoditelné jako druhotné mohou být jen trvalé (pepetuální, on-premise) licence, neboť u předplatných není uživatel licencí jejich vlastníkem.

Základní dělení trvalých licencí může být provedeno následovně:

  • OEM/MAR (Original Equipment Manufacturer, Microsoft Authorized Refurbisher)
  • Retail/FPP (Verze pro spotřebitele, Full Packaged Product)
  • Multilicence (Volume licence, Objemové licence)

Licence OEM a MAR a rizika z nich vyplývající

Softwarové licence v programech OEM a MAR jsou takové licence, které tisknou oficiální Microsoft partneři, kteří vyrábí hardware nebo jej repasují. Licence v těchto případech vzniká aplikací štítku CoA (Certificate of Authenticity) na konkrétní hardware. Jistě jste si všimli, že na nových štítcích jsou uvedeny také názvy těchto společností (Toshiba, Dell, HP, apod.). Tyto licence jsou na základě evropské legislativy převoditelné.

Na co je třeba si dát pozor?

Nejdříve je nutno říci, že štítek není nositelem licence, je jen technickou pomůckou, díky které byla licence poprvé udělena. Na druhotném trhu tedy není třeba se štítky jakkoliv operovat. Naopak, operace se štítky může vést k autorskoprávním sporům založených na copyrightu výrobce.

Běžně se však lze setkat s padělky štítků, které jsou přetisklé, vytisklé na jiném papíře nebo neobsahující ochranné prvky. Tyto samolepky pochází z několika různých zemí mimo EU a jsou běžně dostupné např. přes aukční servery.

Při převádění těchto licencí je nejdůležitější držet důkazní jistotu - disponovat všemi nabývacími doklady k licenci a kompletním řetězcem vlastníků. Řetězec je v rámci obchodování s licencemi prakticky nemožno nevysledovat, takže pouhá existence CoA štítku nedává novému nabyvateli téměř žádnou záruku legality licence.

Licence Retail/FPP a rizika z nich vyplývající

Obdobně jako licence OEM/MAR, jsou licence určené pro spotřebitele a malé podnikatele vybaveny jedinečným aktivačním kódem. Tyto licence jsou zpravidla dostupné v "krabici" s aktivačním klíčem nebo štítkem a instalačním médiem. 

Výjimku z výše řečeného představují tzv. ESD licence, tedy Electronic Software Delivery, které neobsahují instalační média ani krabici a aktivační klíče jsou zpravidla připisovány do Microsoft účtu nového majitele nebo jsou dostupné na elektronické platformě Microsoftu či prodávajícího. 

Všechny zmíněné varianty jsou dle evropské legislativy a judikatury také převoditelné, při splnění všech stanovených podmínek.

Na co je třeba dát si pozor?

V šedé zóně internetu lze na nejrůznějších pirátských stránkách nalézt tzv. KeyGeny - generátory aktivačních klíčů. Právě toho využívají někteří prodejci druhotných licencí, když maskují pirátské klíče za ESD distribuci.

U těchto ESD licencí je proto nutné důsledně trvat na identifikaci řetězce předchozích vlastníků, v opačném případě je velmi snadné padnout do pasti nelegálního užívání softwaru.

Multilicence (Volume licence)

Multilicenční programy vznikly proto, aby zjednodušili pořízení a správu licencí u velkých firem. Organizace při svém zařazení do multilicenčního programu podepisuje smlouvu přímo se spol. Microsoft a každá smlouva o dodávce licencí je označena svým jedinečným číslem. Ve smlouvě může být několik druhů licencí k různým softwarům, proto má také každá licence své jedinečné identifikační číslo.

Na druhou stranu, některé edice softwaru (jako např. Windows Home, Office pro domácnosti a podnikatele, Office pro jednotlivce) nejsou v tomto distribučním programu vůbec dostupné.

Proč jsou tyto licence nejbezpečnější?

Na poli druhotného softwaru se jedná o jednoznačně nejbezpečnější variantu pořízení, protože lze jednoznačně identifikovat Původního nabyvatele licencí a rozsah práv, který mu byl výrobcem softwaru udělen.

Při převodu je tedy mnohem jednodušší uvést celý řetězec vlastníků licence a mít tak jednoznačné důkazy o jejich aktuálním vlastnictví.

A jaké další výhody přinášejí multilicence?

  • Možnost pořízení levnějších Upgrade licencí v případě existence podkladové licence (např. u Windows je nutnost vlastnit licenci stejné edice (např. Pro) některé z předchozích verzí programu (8.1, 7, Vista, XP)
  • Jednoduchá správa prostřednictvím elektronického portálu pro správu licencí VLSC (u nových licencí) nebo SWTP (u druhotných licencí)
  • Jednoduchá aktivace pomocí MAK klíče nebo služby KMS (jeden klíč pro více licencí)
  • Možnost práce na terminálových řešeních a v serverové infrastruktuře
  • A mnohé další

Licence u TrustedOne

V TrustedOne a PREDNY SLM obchodujeme jen s takovými licencemi, u nichž můžeme jednoznačně prokázat splnění všech podmínek pro legální převod. V důsledku to znamená, že obchodujeme buď s licencemi novými a předplatnými (jsme Microsoft Partner, Microsoft CSP Provider a Adobe Certified Reseller) nebo s licencemi druhotnými, pocházejících z multilicenčních kontraktů, které aktivně prostřednictvím mateřské firmy vykupujeme.

Z tohoto důvodu v naší nabídce nenajdete některé edice softwaru jako druhotného (např. Office pro domácnosti a podnikatele apod.).

Bezpečnost, 100% legalita a transparentnost jsou pro nás totiž daleko vyšší priorita než riziko vyplývající z obchodování se softwarovými licencemi bez jednoznačné minulosti.